Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Μια διαφορετική τεχνική αξιολόγησης μαθητών

Μια διαφορετική τεχνική αξιολόγησης μαθητών με την αξιοποίηση των μαθητικών Η/Υ και του περιβάλλοντος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Αλέξανδρος Γκίκας


Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτελεί σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδιώκοντας τη διακρίβωση της επίτευξης προσδιορισμένων παιδευτικών στόχων καθώς και την ενίσχυση της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ:http://professeur-alex.blogspot.gr/2013/05/blog-post_12.html