Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Καλωσήλθατε στον eκπ@ιδευτικό κύκλο!


Ο εκπαιδευτικός κύκλος είναι ένα τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης για τους ενδιαφερομένους, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.Τα θεματικά πεδία του περιοδικού είναι: η Γενική, Τεχνολογική, Ειδική Εκπαίδευση, Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς επίσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαδικτυακή Μάθηση.Δεκτά για δημοσίευση στο περιοδικό γίνονται άρθρα, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Η δημοσίευση των κειμένων αποφασίζεται από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, έπειτα από ανώνυμη κρίση δύο τουλάχιστον μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.


Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να ακολουθούν τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά, που ορίζονται στις «οδηγίες υποβολής άρθρων».

Μεταφόρτωση: http://www.educircle.gr/