Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

e- Θρησκευτικά.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013
Museum of Russian icons
Μέσω του Art project tπεριηγηθείτε εικονικά στο Museum of Russian icons μαζί με τους μαθητές σας και θα έχετε μία καταπληκτική ξενάγηση!

http://albanaki.blogspot.gr/2013/05/museum-of-russian-icons.html