Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                        17/1/2014
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ .Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ.

Με το έγγραφο 4747/Δ1 της 15.01.2014, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε εκκίνηση στη διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το έγγραφο αυτό κατέστη σαφής η πρόθεση της Ηγεσίας του Υπουργείου για ακόμη μια χρονιά να αγνοήσει παντελώς τον κλάδο ΠΕ01 των Θεολόγων. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι και στον κλάδο μας υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008 μαζί με το αντίστοιχο ποσοστό των συναδέλφων του Ενιαίου Πίνακα Διορισμών, οι οποίοι δεν θα απορροφηθούν και παραμένουν σε εργασιακή ανασφάλεια στο διηνεκές. Ζητάμε ισότιμη μεταχείριση του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων με δίκαιη και αναλογική κατανομή των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται. Εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για αυτό το νέο δείγμα απαξίωσης του κλάδου μας και προσπάθειας σταδιακής απάλειψης του από την θέση του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι το μάθημα μας είναι συνταγματικά προβλεπόμενο εφόσον αναπτύσσει την θρησκευτική συνείδηση των αυριανών πολιτών, των μαθητών μας. Επιπλέον είναι ένα μάθημα το οποίο, εφόσον ακολουθείται το παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο που η ίδια η κοινωνία μέσω των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας έχει θέσει, καλλιεργεί το πνεύμα των μαθητών και ταυτόχρονα διδάσκει τόσο την ανοικτότητα, όσο και την ανεκτικότητα στο διαφορετικό, πάντοτε με σεβασμό στην θρησκευτική παράδοση της Πατρίδας μας. Παρά λοιπόν τη σαφή θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών εντός του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, η απορρόφηση Θεολόγων και ο εμπλουτισμός με έτι περαιτέρω επιστημονικά καταρτισμένους συναδέλφους χωλαίνει. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να ενσκήψει με σεβασμό στα προβλήματα του κλάδου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (ΠΑ.Σ.Α.Θ.)