Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Θρησκευτικά ... αλλιώς!!!: Η ΕΡΤ πάει... σχολείο!!!!!Θρησκευτικά ... αλλιώς!!!: Η ΕΡΤ πάει... σχολείο!!!!!: "Tο Αρχείο της ΕΡΤ, όπως κάθε αρχείο, οφείλει να απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές και μορφωτικές ομάδες χρηστών, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την έρευνα μπορεί να προσφέρουν νέες χρήσεις και δεδομένα.......
......Τα εργαλεία επιλογής περιεχομένου είναι ιεραρχικά δομημένα.
Μπορείτε να αναζητήσετε θέματα με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, την τάξη, το μάθημα ή και συνδυασμό των παραπάνω."