Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

«Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β´θμιας εκπαίδευσης σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα» Β΄ Κύκλος

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 26 Απριλίου έως 21 Ιουνίου 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών β´θμιας εκπαίδευσης σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα». Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των θεολόγων καθηγητών σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου τα οποία διδάσκουν στα σχολεία της Β ´θμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη σύγχρονη έρευνα (βιβλικές σπουδές, ιστορία και γραμματεία, κοινωνικές επιστήμες και ηθική, δόγμα και πολιτισμός, οικουμενικός και διαθρησκειακός διάλογος, σύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας, νέες παιδαγωγικές θεωρίες και χρήση τους στο διδακτικό έργο) και η κατάρτιση τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφύονται στην σχολική πραγματικότητα (πτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτική ελευθερία, πλουραλισμός και ζητήματα ενδοσχολικής βίας)
Το σεμινάριο διαρκεί 64 ώρες και περιλαμβάνει 2 θεματικές ενότητες:
Α. Επιμόρφωση στους κλάδους του γνωστικού αντικειμένου 42 ώρες
Θα διδαχθούν θέματα που αφορούν:
1. Στη νεότερη ερμηνευτική προσέγγιση της Βίβλου
2. Στην σύγχρονη μαρτυρία του Ευαγγελίου
3. Στην δυναμική προσέγγιση της χριστιανικής γραμματείας και του διαλόγου με τη φιλοσοφική σκέψη, τον σύγχρονο πολιτισμό και τα πορίσματα των φυσικών επιστημών
4. Στην προσέγγιση του ηθικού προβληματισμού που δημιουργείται από τις εφαρμογές των βιοϊατρικών επιστημών και από τα ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος
5. Στην σύγχρονη ιστορική έρευνα για το παρελθόν και το παρόν των ορθοδόξων και των άλλων χριστιανικών εκκλησιών
6. Στις σύγχρονες τάσεις του οικουμενικού, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου
7. Στις εξελίξεις της θεωρίας και της έρευνας στο πεδίο της μελέτης των θρησκειών και της σχέσης τους με την κοινωνία
8. Στη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων  στο διδακτικό έργο
Β. Κατάρτιση στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα 22 ώρες
Θα διδαχθούν θέματα που αφορούν
1. Στον πολιτιστικό πλουραλισμό της σύγχρονης κοινωνίας και στη διαχείριση πλουραλιστικών σχολικών τάξεων
2. Στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία
3. Στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
4. Στην οικοσυστημική προσέγγιση (σχολείο, οικογένεια και τοπική κοινότητα)
5. Στη διαχείριση ενδοσχολικών κρίσεων και ζητημάτων εκφοβισμού και βίας
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα  σε θεολόγους καθηγητές που υπηρετούν στην Β΄θμια Εκπαίδευση και σε εκείνους που πρόκειται να υπηρετήσουν σε αυτήν. Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
 
Το αλίευσα από το blog της Ξανθής Αλμπανάκη http://albanaki.blogspot.gr/2014/04/blog-post_7280.html