Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013http://www.lifo.gr/mag/night/84

Διάλεγες πάντοτε στρογγυλό τραπέζι
στα μικρά καφέ
Τώρα το κατάλαβα...
Έτρεμες τις διασταυρώσεις στις γωνίες...
Σουλτάνα Γκαργκάνα