Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Dionysis Papachristodoulou "ΤΟ ΤΥΦΛΟΝΗΣΙ"Το «πράγμα», το Όν που είναι η Αγία Τριάδα, όπου σύμφωνα με όσα λένε οι άγιοι που Την έχουν δει και έχουν ενωθεί μαζί Της υπάρχει ασύλληπτη, υπερενότητα και όπου υπάρχουν μεν τρία πρόσωπα, αλλά τα έχουν όλα κοινά, και θέλημα, και ενέργεια, και ουσία, και το μόνο μη κοινό που έχουν είναι τα υποστατικά ιδιώματα, από ένα «πράγμα» δηλαδή ο καθένας έχει μόνο ξεχωριστό και αυτό είναι για μεν τον Πατέρα «το αγέννητο», το ότι είναι Πηγή. Για τον Υιό «το γεννητό», ότι βγαίνει με Χ τρόπο από την Πηγή, από τον Πατέρα. Για το Άγιο Πνεύμα «το εκπορευτό», ότι βγαίνει με Ψ τρόπο από την Πηγή, από τον Πατέρα. Το κάθε ένα από αυτά τα τρία είναι το μόνο ιδιαίτερο που έχει το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Αυτό το σχήμα: ότι έχουμε τον Α, τον Β και τον Γ και ότι ο Β βγαίνει από τον Α με Χ τρόπο και ο Γ βγαίνει πάλι από τον Α με Ψ τρόπο, ας πούμε όπως η τηλεόραση βγάζει με Χ τρόπο την εικόνα και με Ψ τρόπο τον ήχο είναι εύκολα κατανοητό σαν διατύπωση, σαν δόγμα, αλλά είναι ακατανόητο γιατί δεν έχουμε αντίστοιχη εμπειρία ως «πράγμα», ως «γεγονός» ως πραγματικότητα. Μόνο όταν δούμε αυτό το Ον θα καταλάβουμε, όσο είναι δυνατόν το πώς υπάρχει.

Δηλαδή ενώ η Αγία Τριάδα είναι ακατανόητη, επειδή δεν έχουμε δει ξανά τέτοιου είδους ον, το δόγμα για την Αγία Τριάδα, η διατύπωση, είναι κατανοητή ...


Μεταφόρτωση:Dionysis Papachristodoulou
http://dip880.blogspot.gr/2013/09/holytrinity.html