Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Dionysis Papachristodoulou Βιβλίο Ύλης "Αγία Τριάδα"


Συνήθως λέγεται ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδας είναι ακατανόητο. Το δόγμα είναι μια χαρά κατανοητό! Ακατανόητο είναι το «πράγμα» της Αγίας Τριάδας! Κάποιος εκ γενετής τυφλός ακούει τη φράση: «το κόκκινο είναι ζεστό χρώμα».

- «Α ...» λέει, «κατάλαβα! Είναι ζεστό σαν το τσάι, το παλτό, το καλοριφέρ, τον πυρετό!»

- «Λάθος! Είναι ζεστό αλλά με άλλο τρόπο. Όταν δεις θα καταλάβεις!»

Για κάποιον που έχει γεννηθεί τυφλός, η λέξη «κόκκινο» δεν έχει νόημα, δεν έχει βιωματικό περιεχόμενο. Η λέξη «ζεστό» έχει μεν, αλλά δεν έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία του «ζεστού χρώματος». Η λέξη «ζεστό» στον εκ γενετής τυφλό είναι γνωστή μεν, έχει περιεχόμενο, αλλά πρέπει να σβήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα του ώστε όταν θεραπευθεί και αρχίσει να βλέπει να μπορέσει να βιώσει την καινούργια εμπειρία του «ζεστού χρώματος».

Η φράση «ο Θεός είναι αγάπη» για μας που δεν έχουμε δει τον Θεό είναι όπως η φράση «το κόκκινο είναι ζεστό χρώμα» για κάποιον γεννημένο τυφλό. Η λέξη «Θεός» για μας δεν έχει νόημα, δεν έχει βιωματικό περιεχόμενο. Η λέξη «αγάπη» έχει μεν, αλλά δεν έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία της «αγάπης» που είναι ο Θεός. Η λέξη «αγάπη» είναι γνωστή σε μας, έχει περιεχόμενο, έχουμε βιώσει και παθητικά (μας έχουν αγαπήσει) την αγάπη και ενεργητικά (έχουμε αγαπήσει), αλλά πρέπει να σβήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα μας ώστε όταν θεραπευθούμε και αρχίσουμε να βλέπει, να νιώθουμε τον Θεό, τη θεία Χάρη, να μπορέσουμε να βιώσουμε την καινούργια εμπειρία της «αγάπης» που είναι ο Θεός.

Μεταφόρτωση:Dionysis Papachristodoulou
http://dip880.blogspot.gr/2013/09/holytrinity.html